DIREKTOR PRODAJE

DIREKTOR PRODAJE

ELVIRA BEGANOVIĆ

tel.: +387 (0) 63/797- 707
e-mail: elvira@lbeganovic.ba

 
 

Kontakt

d.o.o Beganović,
ul. Žrtava Domovinskog rata bb,
77220 CAZIN
BOSNA I HERCEGOVINA

TEL: +387 (37) 539-320
FAX: +387 (37) 510-020

e-mail: beganovicdoo@bih.net.ba
web: www.lbeganovic.ba