KOORDINATOR POSLOVNIH AKTIVNOSTI

KOORDINATOR POSLOVNIH AKTIVNOSTI

AMRA BEGANOVIĆ

tel.: +387 (0) 62/894- 424
e-mail: amra@lbeganovic.ba

 
 

Kontakt

d.o.o Beganović,
ul. Žrtava Domovinskog rata bb,
77220 CAZIN
BOSNA I HERCEGOVINA

TEL: +387 (37) 539-320
FAX: +387 (37) 510-020

e-mail: beganovicdoo@bih.net.ba
web: www.lbeganovic.ba