PANELI

PANELI

 

Proizvode se u debljini od 6-25 cm

Vrste panela koje imamo:

Krovni paneli

Krovni paneli su kombinovani paneli koji se sastoje od dvije metalne ploče omotane slojem kamene prešane vune. Koriste se kao krovni element u stambenoj izgradnji i mogu biti postavljani na bilo koji tip krovne strukture (metal ili drvo). Geometrijska konfiguracija spoljašnje ploče prati oblik klasičnog trapeznog lima T40 dajući panelu ugodan i elegantan izgled.

Zidni paneli

Koriste se za vanjsku oblogu objekta, ili kao pregradni zid u objektu. Standardno se zidni paneli sastoje od dva pocinčana plastificirana lima standardne debljine 0,50 mm I više, između kojih se nalazi ispuna od kamene prešane vune. Debljinu i boju panela određuje kupac u skladu sa svojim potrebama, a vodeći računa o raspoloživim bojama. Na profilisanim limovima se nalazi i zaštitna folija, koja se nakon završene montaže obavezno skida, a na spoju dva panela je postavljen poliuretanski dihtung. Zidni paneli se proizvode u različitim debljinama iskoristive širine 1000 mm. Prednost zidnih panela je u jednostavnoj i brzoj montaži, a odlikuju ga izuzetna čvrstoća te zvučna i toplotna izolacija. Zidni paneli se montiraju na različite vrste konstrukcija: betonska, čelična i drvena.

Topless paneli

Topless panel koristi se za izolaciju.Sastoji se od lima s jedne strane i kamene prešane vune s druge. Može se kombinirati s trapeznim limom za pokrove.

 

 
 

Kontakt

d.o.o Beganović,
ul. Žrtava Domovinskog rata bb,
77220 CAZIN
BOSNA I HERCEGOVINA

TEL: +387 (37) 539-320
FAX: +387 (37) 510-020

e-mail: beganovicdoo@bih.net.ba
web: www.lbeganovic.ba