RAČUNOVODSTVO / FINANSIJSKI SEKTOR

RAČUNOVODSTVO / FINANSIJSKI SEKTOR

SAMRA ABDAGIĆ, ZEKIRA DEKANOVIĆ

tel.: +387 (37) 539- 321
e-mail: 

beganovicdoo@bih.net.ba ,

 

                    
 
 
 

 

        

 
                                           
 
 
 

 

 

Kontakt

d.o.o Beganović,
ul. Žrtava Domovinskog rata bb,
77220 CAZIN
BOSNA I HERCEGOVINA

TEL: +387 (37) 539-320
FAX: +387 (37) 510-020

e-mail: beganovicdoo@bih.net.ba
web: www.lbeganovic.ba